5 spørgsmål til jeres teamkultur

Et team af dygtige personer er ingen garanti for godt samarbejde og resultater, der matcher strategien. Det er den kultur, teamet skaber igennem deres samarbejde, der afgør, hvad teamet udvikler og leverer. Men det kommer ikke af sig selv. Der skal ledes, samarbejdes, kommunikeres, opstilles mål og rammer og aftales roller og leverancer. Og så skal den enkelte ville og kunne bidrage til at opbygge et fællesskab af forskellighederne.

multi kulturelt kontor

I mange af de teams, vi arbejder med, som oftest samarbejder virtuelt, er der en stor mangfoldighed repræsenteret. Da gruppens medlemmer eller projektdeltagere kommer fra hver sin fysiske lokation betyder det også, at der er vidt forskellige kontekster – interne og eksterne vilkår. Dette bidrag til teamet suppleres yderligere af den enkeltes faglighed, erfaring og nationale kultur der kan skabe det unikke for det mangfoldige team.

Projektdeltagere og medlemmer af et team skal kunne begå sig og manøvre på kryds og tværs i organisationen, have godt indblik i egne styrker og kompetencer, kunne identificere andre og vurdere hvordan kollegaen kan komplettere til en fælles synergi. Teammedlemmers evne til at se og bruge hinandens ligheder og forskelligheder foregår i et felt, hvor der skal stilles spørgsmål og lyttes på en måde der viser reel interesse, udtrykkes anerkendelse og vises engagement.

Derfor må projekt- eller teamleder have fokus på det fællesskab, der formes gennem handlinger i det konkrete løbende samarbejde, samt have evnerne til at styrke den enkeltes mod til at vove sig ud af egen komfortzone. Lige præcis dér, hvor hun stiller tvivl om sin egen viden og erfaring og efterlyser andres måder at gøre tingene på. Dér hvor du hjælper din projektdeltager hen til, at hun åbent og klart fortæller, at hun mangler viden og erfaring, og er i tvivl om sit næste skridt. Dér hvor du prioriterer at skabe tætte relationer mellem dine team kolleger – en nærhed der kommer, når man taler om sig selv og sin praksis.

Team CultureTM Modellen er et værktøj, der på en enkel og let tilgængelig måde, danner basis for et team til at få indsigt i sin kultur. Og ikke mindst til at tale om, hvilke kulturer der bedst støtter resultater og udvikling fremover.

De to kulturforme der kan skabe den optimale dynamik for et primært virtuelt team, definerer vi ud fra modellen som:

Opsøgende teamkultur, hvor medlemmerne;

 • bruger forskelle og ligheder aktivt
 • krydser grænser og blander sig
 • tager fælles ansvar for målet
 • er modige, undersøgende og lyttende
 • sikrer at resultaterne er skabt i et fællesskab

Privatpraktiserende teamkultur, hvor medlemmerne;

 • arbejder parallelt på hver sin lokation
 • har fokus både på det lokale og det globale
 • løbende udveksler simpel viden
 • tager ansvar for egne mål og leverancer
 • sikrer individuelle resultater

5 spørgsmål om teamkultur du som leder kan rejse:

 1. Hvilke situationer kommer vi i hvor vores teamkultur er vigtig for at vi lykkes?
 2. Hvilke aktuelle og kommende opgaver kræver, at vi er opsøgende henholdsvis privatpraktiserende?
 3. Hvilke opgaver løser vi bedst gennem udforskning af hinandens kompetencer og erfaringer?
 4. Hvilke situationer og opgaver får vi det optimale ud af, ved at arbejde i en privatpraktiserende kultur?
 5. Hvornår kan vi se det som et tegn på teamets udvikling, at vi er opsøgende?