7 guidelines til lederudvikling

7 guidelines til lederudvikling

HR chefens nye veje til at styrke den moderne organisation

I dette indlæg får du vores bud på lederudvikling og hvilke ledelses kompetencer den moderne organisation må have fokus på i 2017.

lederudvikling

Ikke mere, men anderledes uddannelse

Det er tid for budget og aktivitetsplaner for 2017 og i HR afdelingerne er der lige nu fuldt fokus på, hvad udviklingsbehovene er, hvor de er og hvordan I sikrer den nødvendige udvikling.

Majoriteten af private og offentlige organisationer arbejder i dag fra flere adresser. Det skyldes sammenlægninger eller udflytninger. Det skyldes overtagelser eller outsourcing. Det skyldes globalisering eller regionalisering. Dette betyder, at I er i en distribueret organisation.

Derfor må succeskriterierne for jeres kompetenceudvikling være:

  • At sikre, at der er organisatorisk og arbejdsmæssigt sammenhæng mellem jeres lokationer
  • At sikre, at der er et højt tillidsniveau mellem individer og afdelinger på arbejdsstederne
  • At sikre, at der – trods afstande – er arbejdsfællesskaber med gensidige bidrag og videndeling
  • At sikre, at der er ledelseskompetencer der skaber følgeskab – også over distancer

I 2017 må du tænke disse syv kompetence områder ind i jeres lederudvikling:

1. Distanceledelse der skaber nærvær

Når I tilbyder grundlæggende lederuddannelse eller andre forløb, må I integrere, at mange af jeres ledere skal agere i en virtuel verden. Her er distancen til medarbejdere og projektdeltagere et vilkår, der stiller særlige krav.

Ledere og projektledere skal ofte lykkes både i nærvær og på distancen. Derfor må begge elementer være en del af lederudvikling på alle niveauer.

2. Situationsbestemt ledelse der sikrer kompetent selvledelse 

At være selvledende er et vilkår for de fleste af os. Men for medarbejdere på distancen, er det afgørende for jobudførelsen. Derfor må ledere være særlig kompetente i at kunne definere niveauet for selvledelse hos den enkelte medarbejder.

Den enkeltes frihed og råderum skal skabe tryghed hos medarbejderen. Det må ikke skabe oplevelsen af, at være overladt til sig selv.

3. Teamkultur og samarbejde i virtuelle teams, der skaber fællesskab på tværs af kulturer

Når et team arbejder sammen fra flere arbejdspladser, kan tilhørsforholdet stå uklart for mange. Hvad er jeg en del af, hvem er mine kolleger? Hvad er det reelt vi arbejder sammen om og hvordan?

At kunne skabe individuel og fælles mening med arbejdet, og bygge et tilhørsforhold mellem virtuelle kolleger, er en kompetence ledere skal kunne besidde.

4. Virtuel mødeledelse, der skaber fællesskaber

Facilitering af virtuelle møder er en krævende disciplin for mange ledere og projektledere. Netop gennem telefon- eller videokonferencer kan man bygge de fællesskaber, der sikrer samarbejde på tværs af lokationer.

Udbyttet af møderne skal bidrage både globalt og lokalt. Det kræver kompetent anvendelse af platforme i faserne både før, under og efter det virtuelle møde.

Mails og tekstbaserede platforme kræver særlige kompetencer og indgår her.

5. Videndeling i virtuelle miljø der sikrer løbende forbedringer

For mange virksomheder er viden både en produktionsfaktor og en del af leverancen til kunderne. Viden er derfor vigtig at gøre fælles. Det gør det muligt for enhver at profitere af den viden, der allerede er i organisationen.

Mellem forskellige lokationer er det nødvendigt, at der skabes tillidsfulde relationer. Det er forudsætningen for, at den enkelte både efterspørger viden og deler ud af viden på de virtuelle platforme.

6. Intervention og coaching på distancen

Blandt flere styrker ved at lede på distancen er, at man tydeligere kan se de mønstre, vaner, styrker og barrierer, der er i spil på den enkelte lokation. Et team der dagligt samarbejde på én lokation, kan blive lukket om sig selv. Der opstår blinde pletter og risiko for suboptimering.

At finde niveauet for intervention og arbejde coachende, er en nøgle til at skabe udvikling på lokationen, der er bæredygtig.

7. Virtuel konflikthåndtering og vigtige samtaler

Uoverensstemmelser opleves og fornemmes lettest i det fysiske miljø. Hvordan du opfanger konflikter på afstand, og får dem på dagsordenen på de virtuelle platforme, stiller særlige krav til ledere og projektledere. Det gælder mellem leder og medarbejder og det gælder mellem medarbejdere.


Download printvenlig version af 7 guidelines til lederudvikling