Bygger du tillid på distancen?

At skabe sammenhængskraft der styrker den virtuelle organisations effektivitet og kvalitet nødvendiggør, at du kan skabe tillid. Udfordringen kan være, at I har så lidt face-2-face tid i jeres virtuelle team eller projektgruppe, at relationerne bliver tynde. Skrøbelige relationer påvirkes let gennem for eksempel mail korrespondance, da den enkeltes rum til fortolkning bliver stort.

Derfor er tillidsbygningen central for ledere, der arbejder på distancen. Vi derfor taget Xinfu’s idé, om at sætte tillid på formel op, som en proces i arbejdet med at udvikle lederskab på distancen.

The trust formula

Du skal så meget du kan bruge tid på den sociale opmærksomhed i det virtuelle arbejdsrum. Det vil sige, at du skal imitere den opmærksomhed, som du naturligt viser andre i det fysiske arbejdsmiljø, der hvor du dagligt opholder dig. I det fysiske miljø nikker vi, har øjenkontakt, smiler, siger ‘hej’ utallige gange i løbet af en dag. Alene vores tilstedeværelse påvirker relationsdannelsen og dermed tillidsniveauet.

Det er dén opmærksomhed – kaldet passiv-facetime – du må imitere gennem de kanaler, I anvender i det virtuelle samarbejde. Helt grundlæggende: Henvend dig til dine kolleger og medarbejdere, også selvom der IKKE er en opgavemæssig grund til det.

Tillid handler ikke kun om følelser, men er i ligeså høj grad bevidsthedsmæssig og knyttet til opgaver og leverancer:

  1. Styrken af din og den enkelte distancemedarbejders relation er grundlaget. Del din livshistorie – privat og arbejdsmæssig. Det giver andre mulighed for at forstå hvem du er, dine værdier og prioriteringer. Og det gør det lettere at navigere på en fælles kurs.
  2. Forklar dine intensioner, dine drømme og visioner for den strategi, du og dit team skal levere på. Det giver mulighed for at andre forstår tydeligere, hvad det er du stræber efter og ønsker at bidrage med. Og det er vigtigt, når medarbejderen på sin lokation skal fortolke på informationer, du udsender.
  3. Lever som aftalt, til tiden og i rette kvalitet. Og informer proaktivt, når aftaler ikke kan holdes. Ordholdenhed og troværdighed bygger i vidt omfang på at sige hvad du gør – og gøre hvad du siger.
  4. Anvend de værktøjer, processer og kommunikationerkanaler, som er de fælles i jeres organisation. Skab ikke dine egne løsninger. Og acceptér heller ikke andres skuffesystemer og selvopfundne apps m.m. Et praksisfællesskab kommer også af at anvende det fælles – og at støtte hinanden til at blive gode til det. Og tænk i kompatibilitet også på din personlige arbejdsstil: Er dine metoder og procedurer forenelige med andres? Bygger I på fælles måder at skabe værdi på? Og ikke mindst: Er disse fælles metoder så rummelige, at I får udbytte af jeres forskelligheder.

At få et stærkt produktivt fællesskab ud af jeres forskelligheder indeholder et stort potentiale i det virtuelle team.