,

Hvis distancen er præmissen, hvordan skaber man så relationen?

Teamkultur

For at komme nærmere et svar, har vi talt med Rasmus Planck, direktør for Thiele, der har ansvaret for mere end 300 medarbejdere fordelt over hele landet. Til trods for den fysiske distance imellem ham og hovedparten af hans medarbejdere, er det vigtigt for ham, at det ikke bliver en hindring, at skabe relationer til sine medarbejdere.

Fra vores samtale med Rasmus noterede vi os specielt tre forskellige områder som han gør en dyd ud af at håndhæve i sin ledelsesstil, og som vi fandt interessante i forhold til distanceledelse og virtuel kommunikation:

1. Relationer og to-vejs kommunikation skaber rum for konstruktiv dialog 

For at træffe de rette beslutninger er det vigtigt at have fingeren på pulsen og være opdateret på hvad der sker i hvert hjørne af butikken. I den henseende er feedback fra sine ansatte guld værd for enhver virksomhed. Men hvordan sikrer man en konstruktiv dialog med sine medarbejdere? Ifølge Rasmus Planck, er det de helt banale og mest åbenlyse ting, der er med til at gøre forskellen. Han fremhæver blandt andet, at det er vigtigt at skabe et bånd og en relation til sine medarbejdere, lige meget stilling og funktion.

Ydermere skal man som leder være  en form for videns-center og sparringspartner for sine medarbejdere, i den forstand, at de skal kunne trække på dig som ressource og skal turde at spørge dig om hjælp. En sådan tilgang åbner op for en kultur, hvor der er plads til samspil såvel som modspil.

2. Why? – tilhørsforhold og medejerskab skaber tillid

Rasmus mener, at det er vigtigt, at medarbejdere får indsigt i det han beskriver som ”why”. Med andre ord er det som virksomhed vigtigt at skabe en kultur, hvor medarbejderne har en følelse af, at der ikke er langt til toppen. Det skal ikke være ”dem” og ”os”, men et fællesskab og en fælles forståelse for ’hvorfor’ man gør som man gør. Medarbejderne må ikke have en følelse af at beslutningerne bliver lagt ned over hovedet på dem.

3. ”Hej, hvordan går det?” – skab den rette stemning

Det er de små ting der tæller. Derfor kan noget så simpelt som formuleringer i mails være afgørende for at sætte den rette stemning i den virtuelle kommunikation med sine medarbejdere. Man er derfor nødt til at anerkende, at vi mennesker er nogle skrøbelige og til tider nærtagende væsener. Derfor kan små ting som ”hej”, ”hvordan går det” og ”hav en god dag”, være med til at bløde tingene op, og sætte den rigtige stemning på distancen og i dagligdagen.

Overordnet set syntes man at kunne se et mønster i Rasmus’ ledelsesstil, hvor han ved at skabe relationer til sine medarbejdere forsøger at skabe et tilhørsforhold og medejerskab til virksomheden, og herved opnår tillid hos sine medarbejdere. Effekten heraf? Det er svært at sige helt præcist, men vi kan konstatere at Thiele ligger med en sygefraværsprocent på lidt over tre procent.