Hjemmearbejde og samarbejde – 12 ting der kan styrke dig og kollegerne

Hjemmearbejde er lig med distanceledelse, selvledelse, virtuelt samarbejde og møder på Teams, Zoom, Skype, Adope m.m.

Styrkerne er øget autonomi, større fleksibilitet og bedre work/life balance. Udfordringerne? Tja, det er meget forskelligt, hvordan I oplever det, der gør det virtuelle samarbejde vanskeligt.

For at forbedre dine egne og kollegernes effektivitet, er det vigtigt at fokusere på det, I kan påvirke og ændre.

Her kommer derfor nogle råd, som jeg har samlet ind fra de mange, mange online sessioner, jeg har afholdt under nedlukningerne:

 1. Brug deodorant! Gør dig klar til arbejdsdagen. Gør det samme, som hvis skulle være fysisk sammen med kollegerne.
 2. Gå på arbejde! Forlad dit hjem og gå en tur på 15-20 minutter. Når du er tilbage er du ‘på arbejde’.
 3. Indtag din arbejdsplads. Lav nogle ritualer, så ét bord eller rum er din arbejdsplads; ét er til pauser; én stol er til møder og samtaler.
 4. Sig god morgen til kollegerne – en chat, et opkald, en smiley eller et kort tjek-in på Teams…
 5. Hold pauser – arbejd ikke ud i ét – variér din dag.
 6. Hold dig i form – gå, cykle, ned på måtten til yoga eller gymnastik. Du må ikke ‘gro til’ ved stillesiddende indeliv
 7. Formalisér den uformelle kontakt – aftal pauser, frokost og tid til at ‘falde i snak’
 8. Aftal med kollegerne, hvilke kanaler, I anvender til hvad: Skriftlige platforme, telefon, møder, chats etc.
 9. Pas på at alenearbejde ikke bliver til ensomhed. Skab nogle buddies aftaler, så I 2 og 2 taler sammen og giver hinanden en skulder, når der er brug for det.
 10. Gør jeres fælles møder i teamet til rum for diskussion. Få taletid og få modspil og feedback, så I styrker jeres sammenhængskraft om kerneopgaven.
 11. Luk dit hjem op for andre. Lav afvekslende runder, hvor I laver ‘vis mig din arbejdsplads’, din bedste stol, din udsigt, fortæl om en bog eller figur på reolen bag dig – kun fantasien sætter grænser.
 12. Vær realistisk om at du med dine hjemmevilkår måske ikke kan nå det samme, som hvis du var fysisk på arbejdspladsen. Afstem forventninger med hinanden. I skal holde længe endnu!

Tag små skridt der hjælper jer fremad og gradvis skaber jeres virtuelle platform.

Vigtigst af alt: Skru ikke ned for samtalen og fokus på fællesskabet i arbejdet. Ingen af os løfter opgaven alene – vi er alle et led i en værdikæde.