Indlæg

#3 – Distancelederens styrker

Fire døre ind til ledelse på distancen

Styrker ved distanceledelse

Du har en bedre udsigt end dem nede i siloen

Uanset hvor dine kollegaer, medarbejdere eller projektdeltagere arbejder, er de en del af noget større. Ingen står mutters alene i en organisation – vi er altid i en gensidig afhængighed til hinanden. Vi er med i en værdikæde og et fællesskab som vi skal løse opgaver og skabe resultater sammen med.

Verden bliver hurtigt meget lille, hvis man kun samarbejder og omgiver sig med mennesker i ens umiddelbare nærhed. Vores verdensbillede bliver indskrænket, og vi risikerer at lukke os om os selv og forfølge vores egne mål frem for fællesskabets. Et klassisk eksempel på hvordan siloer opstår i en organisation.

Som distanceleder har du derfor den styrke, at være den udefrakommende inspirator, der tilfører folk på den enkelte matrikel et større perspektiv og skaber sammenhæng. Din styrke og rolle som distanceleder er derfor, at give nye perspektiver og skabe rum for vidensdeling, og ikke mindst sørge for at I udfordrer hinanden. Du skal bidrage til at opbygge relationer i større sammenhænge og fungere som bindeled mellem teams og medarbejdere på forskellige lokationer. Sammenlagt er det med til at skabe grobund for et effektivt og slagkraftigt samarbejde.

Din styrke er at repræsentere helheden og skabe sammenhænge på tværs af organisationen.

Tager I på arbejde eller tager I arbejdet på?

Når du samarbejder med med kolleger, medarbejdere og projektdeltagere i en virtuel organisation har I mulighed for at arbejde på tværs af tid og sted. Måske har du medarbejdere på skiftehold eller i andre geografiske tidszoner? Måske I arbejder hjemmefra, på farten eller i virtuelle rum, hvor tid og sted mere eller mindre opløses?

Vi behøver ikke ’at tage på arbejde’ på en fysisk adresse. Vi kan ’tage arbejdet på’ – vi har arbejdspladsen med os på mobil, tablets og laptops. Du kan tilknytte mennesker med unikke kompetencer, hvor i verden de måtte opholde sig. Det kan tilføre jeres organisation nye perspektiver og nye kompetencer. Og måske er det jeres vej til at kunne præstere mere, men med færre ressourcer?

Din styrke er, at du kan skabe mobile, fleksible og adrætte teams.

Vigtigt at have mere end én finger på pulsen

Når du er ansvarlig for en virtuel organisation eller når du og dit team er tilstede man forskellige steder samtidigt, så bliver organerne mange. Derfor er det også nødvendigt, at have mere end én finger på pulsen eller rettere, at være opmærksom på, at man skal tage pulsen flere forskellige steder.

Den styrke du skal udnytte her er, at du igennem dine medarbejdere har fingeren på pulsen på deres lokale lokation. Du er derfor hele tiden opdateret, og kender præcis den strategiske retning og de mål, I skal nå. Det giver dog og dit team et potentiale til at sikre, at strategien kan eksekveres i det operationelle. Og det kan sikre netop det lokale engagement, der giver succes med implementeringer.

Din styrke er at strategier forankres og skaber forandring lokalt.

Overvej nu (igen) følgende tre spørgsmål:

  • Hvor ser du, at du har styrker i det virtuelle arbejde?
  • Hvilke kan du udnytte endnu bedre?
  • Hvad er det første skridt du kan tage?

Hjalp bloggen dig nærmere et svar eller må du stadig melde svar skyldig? Måske du kan finde svar i nogle af vores andre blogindlæg eller følge os på LinkedIn, for at holde dig opdateret på moderne ledelse. Og ellers er vi altid klar til at besvare din spørgsmål på distancen – enten via mail eller telefon.

 


 Relaterede blogindlæg

Læs også vores tre andre indlæg i serien “Fire døre ind til ledelse på distance”