Indlæg

#1 – Hvad er distanceledelse?

Fire døre ind til ledelse på distancen

Hvordan forstår vi distanceledelse?

I Pitstop Management definerer vi distanceledelse ved den fysiske adskillelse af dig som leder og dine medarbejdere. Men der findes også andre former for distancer, såsom: personlighedsmæssige, kulturelle, organisatoriske, faglige, sociale og/eller tidsmæssige.

Distanceledelse opstår, når du og dine medarbejder skal samarbejde, og I opholder jer hver for sig. Eksempelvis på tværs af tidszoner, landegrænser eller etager. For at kommunikere og samarbejde erstattes fysisk samvær af kommunikation via teknologi, hvilket naturligvis skaber visse udfordringer, i forhold til at skabe et slagkraftigt og effektivitet samarbejde.

Hvor opstår distanceledelse?

Distanceledelse udfoldes under en række meget forskellige sammenhænge og vilkår. Her er en række eksempler:

  • Den globale divisionsdirektør, der fra sit kontor i Herning arbejder sammen med syv forskellige salgschefer på kontorer i Manilla, Buenos Aires og Moskva. Sprog, kulturer, religioner, tidszoner er i spil – kompleksiteten er stor.
  • Den nationale leder, der fra et kædekontor i Århus er ansvarlig for 58 detailbutikker, der er fordelt i fem distrikter dækker hele Danmark. Afstandene er kortere, kulturer (nogenlunde) ensartet og sproget ligeså. Markedsforholdene er mere ensartede – distanceledelsen har ikke så komplekse vilkår.
  • Den kommunale leder, der fra et centralt kontor er ansvarlig for en forvaltning. Her er afstanden fra administration til det daglige fysiske og faglige indsatser på skoler, institutioner, plejehjem m.v. blandt de udfordringer, der opstår.

Eksemplerne kan være mange flere, og du har sikkert dine…?

 

 

Hvilke form for ledelse dur på distancen?

 

De medarbejdere der på distancen er en del af dit team, må være selvstartende og selvkørende. Samtidig vil dine medarbejdere, som oftest, være eksperter på sit felt i sit lokalområde – en kompetence du ikke kan opnå på samme niveau, og heller ikke skal have. I stedet skal du stole på, at de gør deres arbejde til UG, og derigennem opbygge en god og tillidsfuld relation til dine medarbejdere.

Derudover er et væsentligt element, ved at lede på distancen, at have en ambassadør på lokationen. En ambassadør, eksempelvis en kontorleder, kan sørge for, at et fælles værdigrundlag bliver efterlevet. Samtidig kan denne person aktivt hjælpe til med, at dine synspunkter og værdier, bliver en del af din selvledende medarbejders beslutningsgrundlag.

Summa summarum: at lede på distancen er at lede til selvledelse.

Uden selvledende medarbejdere, kan du ikke lykkes som distanceleder. Med andre ord skal du lede til selvledelse og lede gennem andre, samt lede ved at opbygge fælles rammer, vilkår og relationer.

Hvor svært kan det være?

Den fysiske afstand mellem mennesker influerer og udfordrer vores forhold til hinanden. Afstanden påvirker vores opfattelse af hinanden og vores evner til at få det bedste ud af hinanden. Den korte version: ude af øje, ude af sind!

Samtidig er der nogle klare styrker og muligheder forbundet ved at være distanceleder. Netop ved at holde dig på afstand, har du og din organisation mulighed for at lade den enkelte udfolde hele sit potentiale. Du skal altså være den tilpassede forstyrrelse, der sikrer den løbende udvikling.

Vi håber du har fundet inspiration i læsningen, og vil opfordre til at dele det med dit netværk. I næste uge åbner vi den næste dør i rækken, hvor du kan læse om distancelederens udfordringer.

LÆS MERE OM: Distanceledelse


 Relaterede blogindlæg

Læs også vores tre andre indlæg i serien “Fire døre ind til ledelse på distance”