,

Tre gyldne råd til distancelederen

Tre råd til distancelederen

Blogindlæg skrevet af Frederik Fallesen

Distance mellem leder og medarbejder

I Pitstop Managements researchgruppe har vi henover foråret interviewet tæt på 40 ledere i forbindelse med vores projekt ”Bridging People at Work”. Alle har distancen som vilkår i dagligdagens ledelse og samarbejde. På baggrund her af har vi kogt nogle af deres tanker sammen til tre gyldne råd:

1. Face-to-Face slår alt teknologi

Én ting, der går igen og igen hos mange af lederne er, at de ser ”face-to-face” møder som den ideelle vej til at skabe et bånd til sine medarbejde. En leder fra en stor dansk virksomhed, understreger vigtigheden i at få sat ansigt på, fordi ”(…) at kende den hele person er med til at skabe en form for agilitet og en bedre intern forståelse”. Et face-to-face møde kan med andre ord være med til at nedbryde barrikaderne, og mindske den faktiske distance i mellem dig og dine medarbejdere.

2. Virtuel synlighed virker

Ligesom det kræver en stor indsats, at få et parforhold på distancen til at fungere, kræver det også noget ekstraordinært, at få det optimale ud af et samarbejde på distancen. Fra vores samtaler med lederne er der en klar indikation af, at én af nøglerne til et sundt forhold er nærvær og tilgængelighed:

”Distanceledelse handler om nærvær. Det handler om at lære folk at kende på den ene eller anden måde. Det handler om hele tiden, at være i dialog med dem. Hvis man forestiller sig man sidder i hvert sit land, bag hver sin skærm, og der ikke er nogen dialog, så sander alt jo til. Det kræver meget mere opmærksomhed, når man ikke møder dem i kantinen. Det kræver, at man er langt mere aktiv. Aktiv synlighed” (Leder i global virksomhed).

Med andre ord skal den virtuelle dør, så vidt muligt, altid være på klem, således at medarbejdere på distancen altid kan søge råd og hjælp hos dig. Hav derfor klare aftaler om jeres virtuelle kommunikation, så der er en klar forståelse af hvornår og hvordan i kontakter hinanden.

3. Vær troværdig – så får du tillid

Vi mennesker er vidt forskellige, men på trods af religiøse og kulturelle forskelle er der stadig helt basale ting, som binder os sammen på kryds og tværs. Én af de ting er behovet for at føle tillid. Som distanceleder er det derfor vigtigt, at man er opmærksom på, at udøve en tillidsbaseret og frisættende ledelse. Distancelederen leder til selvledelse, og må derfor give sine medarbejdere en følelse af medejerskab og en forståelse af ’hvorfor’.

”Det vigtigt at medarbejderne forstår din bevæggrund, for at gøre som du gør. De skal forstå hvorfor! Når man ikke forstår ‘hvorfor’ så er det svært at tage en beslutning og svært at navigere” (Leder i global bioscience virksomhed).

Man skal turde, at give stafetten videre og give slip, men samtidig sørge for, at scenen er sat til, at medarbejderne ved præcis, hvilke beføjelser og rammer de har at arbejde ud fra. Gensidig tillid er værd at stræbe efter, da det kan skabe mere selvledende medarbejdere og selvledende teams – og det kan jo betyde færre mails, hvilket mange sikkert vil se som et kæmpe plus i bogen.