Virtuel træning af Europæisk management team

Hvordan arbejder vi? Hvem arbejder vi med? Og hvilke opgaver kan vi hjælpe jer med at løse?
Denne case handler om en medico virksomhed, vi arbejdede med for at udvikle distanceledelse i deres europæiske management team. 

VIRKSOMHEDSCASE

For en global medico virksomhed med europæisk hovedsæde har vi den seneste tid arbejdet med udvikling af distanceledelse for det europæiske management team. Der er tale om lande-, regionsdirektører samt specialister, der hver opererer ud fra 12 forskellige lokationer i Europa.

Hver leder har gennemgået vores analyse ”Potentiale & Indsigt” og på den baggrund har vi gennemført  et videomøde med hver enkelt. Her er de 12 temaer i analysen gennemgået – og vi har sparret og debatteret med hver enkelt om de udfordringer og potentialer arbejdet i det virtuelle ledelsesteam indeholder.

Deltagerne giver udtryk for, at analysen og de refleksioner det giver at arbejde sig ind i kompleksiteten i distanceledelse, giver indsigt og forståelse på nye måder at arbejde virtuelt på.

Vi har på baggrund af denne fase udarbejdet en rapport der opsummerer og peger ind i nogle anbefalinger for træning og udvikling af teamet virtuelle sammenhængskraft.

Der kan blive tale om fysiske samlinger/workshops, webinarer og individuelle forløb. Ligeledes anbefaler vi mentor ordninger på tværs af lande-, kulturer der kan kombinere deltagernes forskellige erfaringer og anciennitet i at lede på distancen